👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه (کارنمای معلمی) نهایی دانشجو معلم رشته علوم تربیتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه (کارنمای معلمی) نهایی دانشجو معلم رشته علوم تربیتی

پروژه نهایی رشته علوم تربیتی. نوشته شده براساس فصلنامه پروژه. دارای پاورپوینت خلاصه پروژه. و دارای فرم های تاییده استاد و تعهد نامه دانشجو

پیشگفتار

بالندگى و رشد هر دانشى مرهون زحمات و کوشش هایى است که دانشیان آن رشته از علم، بر خود هموار مى سازند تا نتایجى دقیق و علمى را بر مسایل آن دانش، مترتّب سازند. در طول تاریخ علم ، در موضوعات مختلف هر علم ، پژوهش هاى فراوانى صورت پذیرفته است که هر یك در راه دستیابى به مقاصد آن علم ، گامى به پیش محسوب مى شوند .

این نوشته صرفا تفکرات واعتقادات یك دانشجو معلم با مراجعه مجدد به همتایان (دانشجو معلمان ) معلمین راهنمای کارورزی آموزشگران دروس تحصیلی و حتی دوره ی مدرسه و .... می باشد که در این مورد باز اندیشی شده است.

مکتوبات ذیل در خدمت به تصویر کشیدن من حرفه ای و یافتن تصویری شفاف تر از من حرفه ای تدوین گردیده است و اسامی نام برده درآن به صورت پیش فرض بوده و انگشت اشاره به سمت هیچ فرد خاصی نمی باشد.

قبل از هر چیری لازم است از تمامی راهنمایی های استاد بزرگوارم کرمانج، که در تمام مراحل به خصوص مرحله آمادگی برای نوشتن، مرا یاری نمودند تشکر نمایم.

چکیده:

آنچه پیش روست حاصل واکاوی تجاربی است که ازمن معلمی ساخت که اول راه عظیم تعلیم وتربیت ایستاده است و در واقع توفیقی شد تا بار دیگر با نگاه به گذشته ی خود به ترسیم آینده ی پیشه ای مقدس وشریف به نام معلمی بپردازم ودر واقع فرصتی شد تا به مرور تعهدات وآرمان هایی که به سبب انتخابی چنین ارزشمند خود را متهد به عمل بدان می دانم شوم. پروژه را می توان سنگ بنای دروسی تعریف کرد که در طول 7 ترم دانشگاه گذراندم درواقع آن چه که در پیش روست چکیده ای است از تجارب دانش وآموخته های من در طول تحصیل دانشگاه که به لطف حق با موفقیت به سرانجام رسیدم اما پایان این متن پایان تجارب وآموخته های من نیست چرا که من ابتدای راه آموختنم ودانش مرزی ندارد و بی گمان حرفه ای را انتخاب کرده ام که نمی توان پایانی برایش ترسیم کرد .

پروژه من مربوط به مشاهدات و تجربیاتی است که طی چهار سال در دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی سنندج برایم به دست آمده است. و سعی کردم مختصری از تفکراتم نسبت به شغل معلمی قبل و بعد از ورود به دانشگاه بحث کنم و همچنین بعضی از موضوعاتی که در حین کارورزی ها و طی چهار سال دانشگاه برایم جالب آمد و به نوعی می توانند بر روی جریان آموزشی دانش آموزان بیشتر تاثیر بگذرانند ازجمله، معلم، خانواده، امکانات مدرسه، بحث هایی را با استفاده از تجربیات خودم و کتا ب های مختلف و سایت های معتبر مطرح کرده ام.

کلید واژه ها: دانشگاه فرهنگیان، معلم،کارورزی، پروژه، محیط کلاسی

فهرست:                                                                                     

تقدیرنامه

پیش گفتار

چکیده

مقدمه

فصل اول: شرح تجارب تحصیلی در دوره آموزشی

دوران کودکی و ابتدایی

دوران راهنمایی

دوران دبیرستان

دوران کنکور و پذیرفته شدن در تربیت معلم

فصل دوم: شرحی از تجارب معلمی در تربیت معلمی

ترم اول15

ترم دوم16

ترم سوم16

ترم چهارم17

ترم پنجم18

ترم تابستان19

ترم ششم19

ترم هفتم20

فصل سوم: شرح معلمی کردن خود در آینده.22

چگونگی معلمی کردن23

چالش های پیش روی من24

چگونگی مواجه با چالش ها26

آرمان های معلمی من27

تعهدات حرفه ای28

منابع30

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری بادگیر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت (فصل دوم ) دانلود مقاله بررسی انواع تداخل و راهکارهای مقابله با آن در نسلهای مختلف شبکههای مخابرات سیار تحقیقی جامع در مورد زرشک تحقیق اثر هوای اضافی دراحتراق