👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 97 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. يكي از حائز اهميت ترين ریسکها، ریسک سود نقدي و تعهدي مي باشد كه اين ريسك ها مي تواند منجر به ورشكستگي واحد اقتصادي گردد اما از بين ريسك هاي تاثير گذار بر روي ريسك اجزاي سود مي توان ريسك اعتباري را نام برد كه اين ريسك مي تواند ريسك سود نقدي و تعهدي را تحت تاثير قرار دهد، بنابراین در این پژوهش به بررسي رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 10 بانك پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطي چندگانه (تلفيقي) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی بين ريسك اعتباري و ريسك سود تعهدي رابطه مثبت اما بين ريسك اعتباري و ريسك سود نقدي رابطه معناداري وجود ندارد.

مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می-باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و... تاثیر بگذارد. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ داده شود در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و... ارائه می شود.

فهرست مطالب

چكيده   

فصل اول: كليات پژوهش    9

1-1- مقدمه    10

1-2- تشریح و بيان مساله    10

1-3- ضرورت انجام پژوهش     13

1-4- پرسش پژوهش     13

1-5- اهداف پژوهش     13

1-5-1- اهداف علمی پژوهش     13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش     14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش     14

1-7- قلمرو پژوهش     14

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش     14

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش     14

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش     14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش    15

1-9- ساختار کلی پژوهش     15

1-10- خلاصه فصل    16

فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش    17

2-1- مقدمه    18

2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك    19

2-3- عوامل ریسک     21

2-4- دسته بندی ریسک    22

2-5-انواع ريسك    23

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک    24

2-5-2- ریسک سیستماتیک    24

2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک    25

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک    26

2-6- تخمین بتای تاریخی    27

2-6-1- صحت بتای تاریخی    29

2-7- بتای اساسی    30

2-8- ثبات ضريب بتا بعنوان شاخص ريسك سيستماتيك    31

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت    31

2-9-1- ريسك تجاري    31

2-9-1-1- عوامل موثر در ريسك تجاري    32

2-9-2- ریسک مالی    32

2-9-3- ریسک ورشکستگی    33

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام    33

2-10- ریسک اعتباری    34

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری    35

2-12- رتبه‌بندی اعتباری    36

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری    36

2-14- کنترل وپاسخ ریسک    39

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری    41

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری    43

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری    43

2-18- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري    43

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري    45

2-20- متدولوژي اجرايي    47

2-20-1- اعتبارسنجي    47

2-20-2- مديريت سبد وام    48

2-21- زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك    48

2-22- پيشينه پژوهش    48

2-22-1- پيشينه خارجي پژوهش    48

2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش    50

2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده    54

2-24- خلاصه فصل    56

فصل سوم: روش شناسي پژوهش    57

3-1- مقدمه    58

3-2- تعريف پژوهش    59

3-3- روش پژوهش    59

3-4- فرضيه‌هاي پژوهش    60

3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش     60   

3-5-1- روش نمونه‌گيري    61

3-6- تعداد نمونه گيري    61

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق    62

3-8- قلمرو پژوهش     62

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش     62

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش     62

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش     62

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    63

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها    63

3-10-1- متغیرهای وابسته    64

3-10-2- متغیر مستقل    64

3-10-3- متغیر كنترلي    65

3-11- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها    65

3-11-1- رگرسيون چند متغيره    66

3-11-2- آزمون فروض کلاسيک    67

3-11-2-1- نبود خود همبستگي    67

3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن    69

3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن    70

3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات    71

3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    72

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون    74

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون    74

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب    74

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها    75

3-11-6-1- آزمون ها    76

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار تحلیلی بر نوآوری پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس مقاله بیسبال گزارش کارآموزی در داروخانه