👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در آزمايشگاه الكتريكي

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در آزمايشگاه الكتريكي

گزارش کاراموزي در آزمايشگاه الكتريكي شامل(68 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.

قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

آزمايش شماره :1

موضوع آزمايش: بررسي قانون اهم ، قوانين ولتاژها وجريانهاي کرشهف ، قوانين تقسيم ولتاژوتقسيم جريان

 1-1: بررسي قانون اهم

مدارشکل 1-1 را روي برد بسته وبا تغيير منبع ولتاژ مطابق جدول زير  جريان را توسط آمپرمتر اندازه گيري کرده و در جدول يادداشت کنيد. منحني تغييرات جريان بر حسب ولتاژ را رسم کنيد.

روش آزمايش: 

مقاومت يک کيلو اهم را درمدار قرار ميدهيم و در ولتاژهاي 1 تا 10 امتحان مي کنيم که جريان آن را روي آمپرمتر به دست مي آوريم.

:2-1 بررسي تقسيم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL

مدار شکل2-1 را ببنديد.ولتاژ دو سر هر يک از مقاومت ها را توسط ولتمتر اندازه گيري نماييد و در جدول يادداشت کنيد . سپس افت ولتاژ هر يک از مقاومت ها را با افت ولتاژ بدست آمده از قانون تقسيم ولتاژ مقاومت هاي سري مقايسه نموده و قانون ولتاز کرشهف را تحقيق نماييد.

:3-1 بررسي تقسيم جريان در شاخه هاي موازي و قانون جريان کرشهف((KCL

مدار شکل 3-1 را ببينيد . جريان هر کدام از مقاومت ها را توسط آمپر متر اندازه گيري نماييد و در جدول يادداشت کنيد . سپس جريان هر يک ازمقاومت ها را با جريان بدست آمده از قانون تقسيم جريان مقاومت هاي موازي مقايسه نموده و قانون جريان کرشهف را تحقيق نماييد.

آزمايش شماره :3

موضوع آزمايش:بررسي قانون جمع آثار و قضيه انتقال حداکثر توان

:1-3بررسي قانون جمع آثار

مدار شکل 1-3 را ببنديد و جريان هاي  را اندازه گرفته و يادداشت نماييد . سپس يک بار منبع ولتاژ 5ولتي را از مدار خادج کرده و جريان هاي را اندازه گيري نماييد . و بار ديگر منبع ولتاژ 10ولتي را از مدار خارج کرده و جريان هاي  را دوباره اندازه گيري کرده و در جدول يادداشت نماييد . در مورد قضيه جمع آثار تحقيق  نماييد .

3 قضيه انتقال حداکثر توان

مدار شکل 2-3را ببنديد. با تغيير پتانسيومتر جريان و ولتاژ مقاومت بار را اندازه گيري کنيد و در جدول يادداشت نماييد(مقدار مقاومت هاي پتانسيومتر را حول مقاومت تونن تنظيم کنيد ، براي اينکار با چرخش اهرم پتانسيومتر مقدار آنرا در بيرون مدار تنظيم و سپس در مدار قرار دهيد).مقدار مقاومت پتانسيو را از تقسيم ولتاژ به جريان آن، بدست آوريد.مقدار مقاومتي از پتانسيومتر که به ازاي آن توان جذب شده به بيشترين مقدار رسيده است را بيابيد.براي اينکار هم مي توانيد از طريق محاسبه آنرا بدست آوريد و هم از روي منحني  و نقطه اي که توان حداکثر شده ، استفاده کرد.

آزمايش شماره :4

موضوع: بررسي سلف در جريان مستقيم و متناوب

:1-4ببسي سلف در جريان مستقيم

مدار شکل 1-5را ببنديد. توسط مولتيمتر جريان هاي تا  و ولتاژهاي  تا را اندازه گيري و در جدول زير يادداشت نماييد سپس سلف را از مدار خارج کرده (آنرا با يک مدار اتصال کوتاه جايگزين کنيد)و ولتاژها و جريان هاي فوق را دوباره اندازه گيري کنيد و در جدول يادداشت نماييد.حضور يا عدم حضور سلف هاي  در مدار هاي فوق چه تاثيري در مقادير فوق داشته است؟ آيا ميتوان سلف را در مدار هاي DCيک 'مدار اتصال کوتاه' دانست؟

👇محصولات تصادفی👇

راهنمای ايمني مخازن مواد نفتي به فارسی NFPA دانلود طرح توجیهی تولید سرنگ(آمپول) طرح توجیهی احداث سالن ورزشي چند منظوره تحقیق روانشناسی مثبت‌ انديشي‌ تحقیق بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني