👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره هوای پاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره هوای پاک

توضیحات:

 فایل پاورپوینت درباره هوای پاک،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

•PSI چیست؟(Pollutant Standard Index)

•  شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن - دی اکسید گوگرد - ترکیبات نیتروژن - ازن و ذرات معلق را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را بصورت کیفی در پنج سطح خوب - نسبتا مناسب  - آلوده - بسیار آلوده  و بحرانی نمایش میدهد .

فهرست مطالب :

•PSI چیست؟(Pollutant Standard Index)

عناوین روزهای هفته هوای پاک

حمل و نقل و آلودگی هوا

مواد آلوده کننده هوا

آزمایشگاه هوا

•اثرات اکسیدهای ازت:

ذرات معلق:

سرب:

اثرات آلودگی هوا:

آلودگی هوا و مسمومیت گیاهان

آلودگی هوا و آثار آن بر بارداری

بیماری ها بر اثر تنفس آلاینده ها

روشهای مبارزه:

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش بررسی اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن پاورپوینت مسجد و مدرسه معیرالممالک گزارش کارورزی (3) سه دانشگاه فرهنگیان - طبق سرفصل های دانشگاه فرهنگیان پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی)