👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق گوساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق گوساله

مقدمه

گوساله هايي كه به آنها آغوز حاوي پادتن ضد ويروس لوكوز خورانده شده ممكن است به همان ميزان گوساله هايي كه به آنها آغوز فاقد چنين پادتن خورانده شده در معرفي خطر فونت قرار داشته باشند. احتمالاً، در اكثر موارد كمتر از 10% از گوساله هايي كه از شير آلوده تغذيه مي كنند، در شرايط گاوداري ممكن است به ويروس لوكوز آلوده شوند.

شيري كه حاوي مقدار بيشتري از لنفوسيت هاي آلوده مي باشد (كه در گاوهاي دچار لنفوسيتوز پايدار يا لنفوساركوم ممكن است يافت شود) بايد پر خطرترين شير از اين لحاظ محصوب گردد.

در شير ترش شده اي كه PH آن به كمتر از 4/4 مي رسد و در دماي يا به مدت 24 ساعت نگعداري شده، ويروس لوكوز گاوي از بين رفته است، بعلاوه، منجمد كردن يا پاستوريزه كردن آغوز و شير باعث از بين رفتن عفونت لوكوز در اين تركيبات مي شود.

بهترين پيشنهاد در رابطه با تغذيه گوساله ها با شير و آغوز آن است كه آغوز حاصل از گاوهاي لوكوز منفي به تمامي گوساله ها خورانده شده و پس از آن از مواد جايگزين كننده شير تا زمان از شير گرفتن گوساله، استفاده شود.

1-4-8- انتقال بين گونه اي:

گاو تنها گونه اي است كه به صورت طبيعي آلوده مي گردد، اگرچه گوسفند و بز مي توانند به طريق تجربي آلوده شوند. عفونت از گوسفندي كه به طريق تجربي آلوده شده به گوسفند ديگر انتقال پيدا نمي كند.

با آنكه، انتقال افقي لنفوساركوم كه به صورت طبيعي در گوسفند توسط ويروسي كه از لحاظ ژنتيكي به ويروس لوكوز گاوي شباهت دارد رخ داده، جنين فرض مي شود كه گسترش افقي ويروس لوكوز گاوي از گاو به گوسفند رخ نخواهد داد، انتقال تجربي عفونت از گاو به گوسفند به سهولت انجام گرفته كه از اين جهت، اين كار به عنوان تكنيك ارجح، جهت آزمايش وجود ويروي بكار مي رود.

1-5-منبع عفونت:

در گاو منبع عفونت با ويروس به صورت دائمي مي باشد، درمان خود به خودي تا كنون مشاهده نشده و ويروس در بين جمعيت گاوها حفظ شده است. ويروس در مرجله پنهان بدون تكثير كردن در داخل لنفوسيت ها قرار دارد كه سبب جلوگيري از مهار عفونت توسط پادتن ها مي شود، و تكثير ويروس براي بقاء و انتقال آن ضروري نيست. ويروس همچنين قادر به تغيير آنتي ژنتيكي دوره اي و پيشدستي كردن بر سيستم كنترل پادتن مي باشد، بنابراين حيوان آلوده براي مدت طولاني به عنوان منبع آلودگي (احتمالاً براي تمام عمر) بدون توجه به حضور همزمان پادتن ها اختصاصي، باقي مي ماند.

سيستم ويروس-ميزبان به مانند ساير رتروويروسها مي باشد، بخصوص شبيه كم خوني عفوني اسب و مدي- ويسناي گوسفند.

در اكثر موارد عفونت در زمانيكه حيوانات در تماس فيزيكي نزديك با يكديگر هستند و بيشتر از 12 ماه سن دارند رخ مي دهد. انتقال عفونت به سهولت از راه تزريق زير جلدي و بين جلدي و تلقيح داخل ناي، صورت پذيرفته اما از راه خوراكي رخ نداده است.

انتقال تجربي عفونت توسط اجزاء توموري، خون آلوده يا كشت بافتي ويروس، مي تواند در گاو، گوسفند و بز با اندك ترديد در شامپانزه صورت پذيرد اما تومورها فقط در سه حيوان نشخوار كننده ذكر شده رخ مي دهد. زيست سنجي گوسفندي جهت تشخيص حضو

👇محصولات تصادفی👇

کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات بیش فعالی و کم توجهی پیشینه تحقیق ومبانی نظری انگیزش پاورپوینت شوراى عالى آموزش و پرورش (12 اسلاید) پاورپوینت جامع اناتومی و فیزیولوژی قلب (68 اسلاید)