👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله ساختار وتركيب سنگهاي آسماني

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله ساختار وتركيب سنگهاي آسماني

ساختار وتركيب سنگهاي آسماني :

از زماني كه شهاب سنگها شكل گرفتند باطي مراحل گوناگون در بسياري از سيارات گوناگون ، اساساً آنها از نظر فيزيكي مختلف وداراي خصوصيات متفاوت شيميايي هستند . برخي از شهاب سنگها ، مخصوصاً انواع اوليه كه به طور كلي بر عكس انواع و اقسام سنگهاي يافت شده دركره زمين هستند به آساني قابل شناسايي هستند . هر چيز ، انواع ديگر شهاب سنگها ، مخصوصاً سنگ الماس برون ذرات گرد ، توليد شدند توسط همين نوع مراحل آتشين كه در سياره زمين اتفاق افتاد و شناسايي آنها خيلي مشكل است . خصوصيات گوناگون نشان با مثال روشن شد ، توضيح كوتاه انواع گوناگون شهاب سنگها در اين بخش خواهيم پرداخت .

«كندريت اوليه»

به طور كلي اين نوع از شهاب سنگها خاكستري تيره يا قشر سياه رنگ دارد و روشن خاكستري رو شن مي باشند تركيب مختلف ساختاري در سطوح شكسته شده ديده مي شود . شايد يكي از انواع برجسته اينها كندرولها هستند . در سطح شكسته شده اين بخشها با اندازه هاي كوچك اجسام كروي شكل بوجود مي آيد و شبيه تخم مرغهاي كوچكي است كه نيمي از آن درون خاك است . «كندرولها »تركيبات دوم «كندريت هاي اوليه را مي پوشانند كه آنها دانه هاي كوچكي هستند ، اغلب نرم ، متخلخل و خاكستري رنگ مثل اسفنج مي مانند كه به آن ماترين (جاي پيدايش ) مي گويند كرندريت ها به طور معمول نمي توان به حال تعادل در آورد كه توسط «كندرولها » پوشش شده اند (بيش از 80 درصد حجم آن را پوشيده اند ) زماني كه كندريتهاي كربن دار در يك ايستا هستند (بيش از 30 درصد حجم را تحت پوشش قرار داده است ) ودر برخي موارد به طور كلي از مواد «ماتريس تشكيل شده است «كندرولها و مواد ماتريس » توسط مواد كاني زبرجد و ماده معدني بلوري و سفيد (پيروكسين ) چيره شده اند . چون اين مواد چگايشان شبيه به بيشتر كانيها در قشر سياره زمين است . “كندريتها” اوليه به طور غير معمول سنگين وزن نيستند . هر چند آنها داراي دانه هاي پراكنده كوچك مواد مذاب هستند كه پديدار خواهند شد به عنوان لكه ها و نقاط براق و روشن در روي زمين يا در بخش شكسته شده اين دانه هاي مواد مذاب مخصوصاً ديده مي شوند در برخي “كندريتهاي” مادي كه به حالت تعادل در نيامده اند . اجزاء سوم كندريتهاي اوليه در بر داشتن جسم نسوز و سخت است . برخي از اين چيزها كوري شكل هستند ، مثل كندرولها ، اما به طور نمونه آنها فاقد شكل مشخص هستند و بنابراين آنها را آميبي شكل مي نامند در بر داشتن جسم نسوز كه شامل مواد كاني به رنگ روشن هستند مثل فلدسپار (جوهريست كه در بسياري از سنگهاي خروجي پيدا مي شود ) ، بنابراين آنها اغلب شبيه قطعات سفيد رنگ جاسازي شده در ماتريس خاكستري هست . و فور اين مواد نسوز در انواع گوناگون “ كندريتهاي ” اوليه موجود است .

اغلب آنها به طور كامل غير موجودند در حالي كه موازنه به طور معمول صورت نگيرد اما 15 درصد حجم «كندريتهاي كربن دار را در بر

مي گيرد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بانکداری الکترونیکی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ و مرحله نوجوانی، هویت و دلبستگی (فصل دوم ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد کمالگرایی (فصل دوم پایان نامه) پاورپوینت شناسایی،انواع ،ارائه شماتیک وعلل بوجود امدن انواع حالات ترک خوردگی مقاله اوتیسم را بیشتر بشناسیم