👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد هخامنشيان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد هخامنشيان

هخامنشيان از پارسيان بشمار مي روند.

پارسيان مردماني آريايي نزاد بودند که تاريخ آمدن ايشان به ايران معلوم نيست. در کتيبه هاي آشوري از سده ي نهم پيش از ميلاد آمده است. از همان تاريخ آنان در ناحيه ي انشان که در مشرق شوشتر و حوالي کارون واقع بود دولت کوچکي تشکيل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت مي کردند . جد ايشان هخامنش همه ي قبيله هاي پارسي را زير فرمان خود در آورد.

تمدن و فرهنگ هخامنشي

شاه : اين نام که از سه هزار سال پيش در زبانهاي ايراني رواج دارد ، از پارسي باستان گرفته شده است که پس از تحولات تاريخي بسيار به صورت « شاه » در آمده است .

چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست کوروش بزرگ، (550 ق . م ) اصطلاح شاهنشاه بکار رفت . اين بدان جهت بود که مردم آريايي و غير آريايي فلات ايران و پيرامون آن به کشور هخامنشي پيوستند و خصوصا پادشاهان و شهرياران آنها نيز برتري کوروش را پذيرفتند .

شاهنشاه در پارسي باستان خشايه ثيه يعني شاه شاهان آمده است.

لباس ويژه شاهنشاه

شاهنشاه درهنگام صلح جامعه اي بلند از ديباي ارغواني که آستينهاي فراخ داشت و در زير آن پيراهن بلندي مي پوشيد که تا زانو مي رسد و مغزي سفيد داشت و کمر بندي روي آن مي بست . کفش شاه نيز ، زرين و پاشنه دار و نوک تيز بود . يونانيــان تـاج شاهنشاهيان هخــامنشي راتيار و يا گيسداريس خوانده اند .

شاه ، ريش دراز و موهاي مجعد داشت و بر تخت زرين مي نشست و عصاي زرين به دست مي گرفت .

فرمانها و نامه هاي سلطنتي به مهر شاه مي رسيد و نسخه اي از آن در دفاتر شاهي نگهداري مي شد .

کشورداري

داريوش پس از اينکه بر اوضاع کشور ايران مسلط شد، ايران را به سي و سه خشتره يا استان تقسيم کرد و ادارة آنها را به افرادي که مورد اعتماد شاهنشاه بودند واگذار نمود.

از زمان جانشينان خشايارشاه که دولت هخامنشي روي به ضعف نهاد استانداران يک نوع خود مختاري پيدا کرده حتي رياست سپاه محلي را که بر عهدة سرداري به نام کارانا بود نيز بدست گرفتند.

اختيارات شاهان يا اميران محلي با قوت يا ضعف حکومت مرکزي تغيير مي کرد. ضرب سکه طلا از مختصات شاهنشاه بود . اما استانداران مي توانستند گاهي سکه هايي از نقره يا مس بزنند .

در اوايل دورة هخامنشي سالي دوبار بازرسان شاهنشاهي که چشم و گوش شاه خوانده مي شدند به اس

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،درباره مدخلی بر مفهوم مدیریت پاورپوینت موزه مردم شناسی سبزوار بررسی پارامتریسیسم، پارادایم معماری معاصر بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک براساس مدل هاروارد پروژه معلمی علوم تربیتی (کارنمای معلمی)