👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایتالران از سال 80 الی 89

ارتباط با ما

... دانلود ...

محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایتالران از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایتالران از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت:Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت ایتالران در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقلبات شیر پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم /درون آشیانه تحقیق بررسی تدوین استراتژی های بازرگانی با استفاده از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT، QFD بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش مقاله فشار روانی و اختلال/بیماری