👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

چکیده

       پژوهش حاضر تحت عنوان' مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد جنوب 92-91' ، با طرح پژوهش از نوع توصیفی- نیمه آزمایشی؛ جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد جنوب،  که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به تعداد 70 نفر(35زن و 35مرد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استان فارس پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی پروپوزالنقش شیوه تدریس مربی بر پرورش خلاقیت کودکان مدارس ناحیه یک ارومیه پاورپوینت توصيف محله نياوران دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)