👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اختلال های آوا شناختی واختلال های صدا و واج شناسی کودکان (42 اسلاید)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت اختلال های آوا شناختی واختلال های صدا و واج شناسی کودکان (42 اسلاید)

پاورپوینت اختلال های آوا شناختی واختلال های صدا و واج شناسی کودکان (42 اسلاید)

بخشی از متن:

اختلالهای آوا شناختی

تعریف و فروانی

ویژگی اصلی اختلالهای آوا شناختی ، ناتوانی در استفاده از آواهایی است که معمولا در هر مرحله از تحول – برحسب سن و زبان فرد – کسب می شوند. برای مثال ، یک آوا جانشین آوایی دیگر می شود ( مانند به کاربردن 'ش ' به جای 'س' ) و یا آنکه فرد ، یک آوا مانند آوای پایان یک کلمه را جا می اندازد.

در سالهای اخیر ، اصطلاحاتی که برای توصیف اختلالهای تلفظی – آوا شناختی به کار رفته اند دقیقتر شده اند و اشتباهات تلفظی را برای مشخص کردن اشتباههایی به کار می برند که با فعالیت حرکتی گفتار همراهند و به شکست در تلفظ صحیح آواها منجر می شوند ( مانند 'سام ' به جای شام ) درحالی که اشتباههای آوا شناختی ، نشان دهنده ی ناتوانی در تولید اصوات گفتار همراه با نارسایی در به کار بردن نظام صوتی زبان است .بدین معنا که اختلال آوا شناختی نه تنها شامل اشتباههای تلفظی است ، که مانعی در راه شکل گیری صحیح آواها به وجود می آورند، بلکه در برگیرنده ی مشکلات شناختی نیز هست ؛ مشکلاتی که به نارسایی در مقوله سازی زبان شناختی آواها ( مانند ناتوانی در ایجاد تمایز بین آواهایی که تعیین کننده ی معانی متفاوت یک زبان هستند ) منجر می شوند .

براساس DSM IV

جا انداختگی آواها وخیمتر از جانشین کردن آنهاست و مشکل اخیر به نوبه ی خود ، وخیمتر از تغییر شکل آواها تلقی می شود .آواهایی که معمولا بد تلفظ می شوند آنهاییهستند که درخلال تحول ، دیرتر به دست می آیند ( مانند ل ، ر،س ، ز،ش ، ژ). اما در کودکان کم سن تر یا آسیب دیده تر ، تولید حروف بی صدا و صداداری که اکتساب آنها زودرس است نیز ممکن است با مشکل مواجه شود . همچنین این احتمال وجود دارد که اختلال آوا شناختی در برگیرنده ی اشتباهات گزینش و تعیین موضع آواها ( مانند کسی به جای اسکی )در چهار چوب هجاها و کلمات باشد . (DSM IV، 1994)

تقریبا 2% تا 3% کودکان 4 تا 7 ساله دارای یک اختلال آوا شناختی خفیف یا وخیم هستند اما فراوانی شکلهای خفیف اختلال بیشتراست . این فراوانی در حدود سن 17 سالگی به 5/0% می رسد .(DSM IV، 1994)

مطالب دیگر این پاورپوینت:

فرایند تحول و ویژگی وآو های وابسته به فرهنگ و جنس

علت شناسی

ملاکهای تشخیصی اختلال واج شناختی ( تولید گفتار)

سبب شناسی

درمان

اختلال واج شناختی

ملاکهای تشخیصی

ویژگیها واختلالهای توام

ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت

شیوع

دور ه یا سیر

الگوهای خانوادگی

ملاکهای تشخیصی اختلال واج شناختی

رهنمودهایی در زمینه ی درمانگری

الگوی سنتی

روشهای باز پروری

روی آورد حسی – حرکتی

به طور کلی می توان گفت که روی آورد حسی – حرکتی ، فرایند زیر را دنبال می کند ( دیکسن ، 1974)

تفسیر آوا شناختی

اصل کلی نظریه ی آوا شناختی

........

👇محصولات تصادفی👇

فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک پاورپوینت حرکت مایع نخاعی داخل کانال ویسکوالاستیک پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم ) مروری بر ورزش معلولین جهان