👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكنولوژي آموزشي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكنولوژي آموزشي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكنولوژي آموزشي به صورت کامل و جامع در حجم 39  صفحه در فرمت word

#این مبانی نظری و پیشینه تحقیق، کامل و جامع می باشد.

#رفرنس نویسی و دارای منبع.

#با فرمت ورد و قابل ویرایش.

#از این فایل می توان برای فصل دوم پایان نامه و تحقیق، پروپوزال، پژوهش های علمی و .... استفاده نمود.

بخشی از متن:

تعاريف تكنولوژي آموزشي

واژة تكنولوژي technology از ريشه يوناني كه « تكنو» به معني برخورد سيستماتيك با پديده هاي علمي و « لوژي» به معني شناخت چگونگي برخورد سيستماتيك با پديده هاي علمي گرفته شده است. در لغت نامة وبستر از تكنولوژي به معناي كاربرد دانش يا يافته هاي علمي براي مقاصد آموزشي، يا برخورد سيستماتيك با آموزش بدانيم. ( علي آبادي،1375)

فرهنگ مك گروهيل، تكنولوژي را دانش و علمي سيستمي ميداند، كه تمتم فراگردهايي را كه با مواد سروكار دارند، در بر مي گيرد. در اين تعريف بر سيستمي بودن تكنولوژي تأكيد شده است. (مجدفر، 1371)

آلن ويليام، در سال 1960، تعريف ديگري ارائه داده است كه به علت اهميت و محتواي تعريف، در تكنولوژي آموزشي جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است، او مي گويد:

« تكنولوژي آموزشي عبارت است از : طراحي، اجرا و ارزيابي نظام يافته جريان آموزش و يادگيري، همراه با تعيين هدفهاي مشخص و استفاده از تجربه تحقيقات در زمينه هاي يادگيري و ارتباط جمعي و به كار گرفتن مجموعه اي منابع انساني و غير انساني به منظور فراهم آوردن شرايط آموزش مؤثر».

دكتر داريوش نوروزي تكنولوژي آموزشي را رويكردي سيستمي مي داند كه فرايند ياددهي و يادگيري را كنترل مي كند. و رويكرد سيستمي systematical approach فرايندي است كه با استفاده از آن مي توان تشخيص نيازها، شناسايي مسائل ، تعيين شرايط و تعيين راه حلهاي مطلوب از بين گزينه هاي مختلف و انتخاب روشها و انتخاب ابزار اقدام نمود. (رخشان،1370)

تعريفي كه كميته تكنولوژي آموزشي در آكادمي ملي مهندسي آمريكا از تكنولوژي آموزشي مي كند چنين است: مجموعه اي از معلومات ناشي از كاربست علوم آموزشي و يادگيري در دنياي حقيقي كلاي درس، همراه با ابزارها و روشهايي كه كاربست علوم نامبرده در بالا را تسهيل كنند. (آرمزي ودال، 1353)

«سيلبر» silber در سال 1970 تعريف ديگري را ارائه مي دهد و به عوامل متشكله تكنولوژي اشاره و روابط بين آنها را تا حدي روشن مي كند ، او مي گويد :

تكامل«تحقيق و طراحي ، توليد ، ارزيابي ، پشتياني ، تدارك و به كارگيري » عوامل نظام آموزشي

 ( پيام ، افراد ، مواد ، وسايل روشها و محيط عمل ) ومديريت اين تكامل ( سازمان و افراد ) و به طريقي سيستمي براي حل مسائل آموزشي را تكنولوژي آموزشي مي نامند.

كه تعريف سيلبر از تكنولوژي آموزشي به صورت نمودار قابل توجه تر است.

ادبيات ويژه تكنولوژي اموزشي و تجربيات مصرف كنندگان و توليد كنندگان وسايل آموزشي معلمان بنابر در كلاسهاي درس در برابر تكنولوژي آموزشي جديد آموزشي مقاومتهايي از خود نشان مي دهند،كه اين امر دلايل گوناگون دارد :

1.    مهمتر از همه، خصلت محافظه كارانة مؤسسات آموزشي

2.    هراس از اثرات تكنولوژي آموزشي بر نقش و بر مسؤليتهاي آنان

3.    خشكي و انعطاف ناپذيري دست اندركاران سخت افزارها

4.    عدم دخالت يا دخالت بسيار ناچيزمعلمان در تمام مراحل ساخت و ساز روشهاي آموزشي متأثر از تكنولوژي جديد آموزشي هنگام بحث در مورد محافظه كاري مؤسسات آموزشي «بيباي» پنج علت اساسي براي ايجاد حس مقاومت نزد معلمان در برابر نوآوريهاي فني برمي شمارد : ابهام در هدفهاي آموزشي ،كه باعث ترديد معلمان در كاربرد تكنولوژي جديد مي شود، سؤتفاهم يا سؤتعبير دربارة روشهاي اصلاحي، همبستگي معنوي با نظام هاي سنتي آموزش و پرورش، مجزا شدن از ديگران و پهن شدن حاشية كارايي و قابليت تطابق بين معلمان مختلف.

يك دليل ديگر مقاومت معلمان در هراسي نهفته است كه در برابر وسايل و ابزار جديد احساس مي كنند. معلمان از قبول مسؤليتهايي كه براي آن آمادگي قبلي نداشته باشند سرباز مي زنند . آنان اغلب نگران هستند كه مبادا تكنولوژي بجاي كمك و گسترش حرفه معلمي جانشين آن شود . آنان همچنين نگرانند كه مبادا آنچه

را كه«‌ جوهر هستي حرفه اي » خود مي شناسند ، از دست بدهند ، معلم از رقابت يك حريف غير انساني و شكست ناپذير وحشت دارد .

معلمان از خلال تكنولوژي آموزشي قدرت و نفوذ خود را دركلاس درس و نيز استقلال عمل و خصوصيت حرفه اي خود را در معرض خطر مي بيند و تكنولوژي را حائلي بين خود وشاگردانشان مي پندارند و بالاخره تنزل موقعيت شغلي ، از دست رفتن حس حق شناسي و اعتبار نظام و پيش بيني كاهش بازار كار نيز مسائلي هستند كه افكار معلمان را در برابر تكنولوژي آموزشي بخود مشغول مي دارند .

معلمان از نظر گاه هاي معنوي و مادي همان چيزهايي را از زندگي و كار انتظار دارند كه ديگران انتظار دارند و بنابراين تكنولوژي جديدآموزشي را تهديدي مي پندارند

براي الگو هاي سنتي و آينده حرفه خود .معلمان مي دانند يا احساس مي كنند كه وظيفه اموزشي دراثر كاربست تكنولوژي آموزشي تغيير مي يابد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی بررسی تأثیر مهارت های زندگی در امنیت اجتماعی و روانی شیطان پرستی بررسی و توضیحآيات 1 - 10، سوره حجرات تحقیق وزراي خارجه در دوره پهلوي اول